CHÍNH SÁCH CÔNG TY

Tạo một môi trường làm việc an toàn và mang tính đồng đội với sự tham gia góp sức của tất cả mọi người trong công ty.

Cải tiến liên tục các quy trình công việc trong hệ thống quản lý chất lượng.

Chấp nhận và thực hiện những thay đổi cần thiết cho việc áp dụng các cải tiến.

Giảm sự phụ thuộc đối với việc giám sát và kiểm tra để đạt chất lượng bằng cách làm tất cả mọi việc đúng ngay từ đầu, đúng thời hạn và mọi lúc.

Ngăn ngừa và giảm thiểu những hao phí có thể trong quá trình sản xuất và quản lý.

Hoàn thành trách nhiệm và cam kết đúng thời hạn mọi lúc và bằng mọi giải pháp.

Lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và đáp ứng nhanh mọi nhu cầu của khách hàng.

Không ngừng đào tạo và phát triển nhân lực để tăng hiêu quả trong công việc.