Diseñamos y fabricamos todos los tipos de bolsas tejidas para ofrecer a las ramas industriales tales como: La producción de alimentos balanceados, arroz , harina de trigo, azúcar, carbón en polvo, sal, productos químicos…, además también hacemos bolsas para los supermercados, bolsa jumbo. Todos nuestros productos cumplen las normas de calidad y  no afectan a la salud  ni al medio ambiente.

 

Chúng tôi thiết kế, sản xuất các loại bao bì dệt phục vụ cho các ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, gạo, bột mì, đường, muối bột than, xi măng, hóa chất, ngoài ra chúng tôi còn mở rộng sản xuất túi siêu thị và bao Jumbo. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều đảm bảo chất lượng và thân thiện với môi trường.

CERTIFICADO OBTENER

Nuestra fábrica