NOTICIAS

Ngành bao bì đua công nghệ

Yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe, đòi hỏi bao bì không chỉ tiện lợi, mỏng, nhẹ mà còn phải an toàn, thân thiện với môi trường. Vì vậy, trong ngành bao bì hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại phải có nguồn lực và chịu đổi mới, áp dụng công nghệ cao. […]