Ngoài sản xuất các bao bì dệt, vải dệt, công ty chúng tôi còn cung cấp các loại hạt nhựa PP, HDPE, LDPE, LLDPE với chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý cho các công ty sản xuất bao bì dệt trong nước.

 

 

Ngoài sản xuất các bao bì dệt, vải dệt, công ty chúng tôi còn cung cấp các loại hạt nhựa PP, HDPE, LDPE, LLDPE với chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý cho các công ty sản xuất bao bì dệt trong nước.

CHỨNG NHẬN

Nhà máy chúng tôi