Bao Jumbo

Sản lượng: 100.000 bao/tháng

 • Chiều rộng:

  Theo yêu cầu khách hàng
 • Chiều dài:

  Theo yêu cầu khách hàng
 • Định lượng:

  Theo yêu cầu khách hàng
 • Màu sắc:

  Theo yêu cầu khách hàng
Liên hệ chúng tôi