Bao tròn-nạp trùm-đáy phẳng

 • Chiều Rộng

  Theo yêu cầu khách hàng
 • Chiều Dài

  Theo yêu cầu khách hàng
 • Định Lượng

  Theo yêu cầu khách hàng
 • Màu Sắc

  Theo yêu cầu khách hàng
 • In ấn

  Theo yêu cầu khách hàng
Liên hệ chúng tôi