BAO VALE DÁN

 • Màu sắc:

  Theo yêu cầu Khách hàng
 • Chiều rộng:

  30x160 cm
 • Chiều dài:

  Theo yêu cầu Khách hàng
 • Định lượng:

  45 – 160 g/m²
 • In ấn:

  8 màu, 1 mặt hoặc 2 mặt
Liên hệ chúng tôi