VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

  • Chiều Rộng

   Theo yêu cầu khách hàng
  • Chiều Dài

   Theo yêu cầu khách hàng
  • Định Đượng

   45 – 190 g/m²
  • Màu Sắc

   Theo yêu cầu khách hàng
  Liên hệ chúng tôi